Nieuws

Het wordt dit jaar een druk jaar. In september vieren we ons veertig jarig jubileum.
20 september is de dag dat we veertig jaar geleden onze vereniging bij de
Kamer van Kophandel hebben ingeschreven.

1 en 2 oktober zijn de feestdagen. Een Werkgroep met leden en
verschillende commissieleden gaan het feest organiseren.