Interne toernooien

Door het Covid-19 virus zijn er minder wedstrijden gepland.

De planning is nu als volgt :

Midzomertoernooien                                                                   Interne toernooien

6 juli 2021                                                                                     17 juli 2021

3 augustus 2021                                                                          25 september 2021

7 september 2021                                                                       16 oktober 2021

 5 oktober 2021                                                                             20 november 2021

                                                                                                            18 december 2021